ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (11ส.ค.63)