ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (23มิ.ย.63)