ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (21ก.ค.63)