ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (24ก.ค.63)