ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (13ส.ค.63)