ประชุมชี้แจง “โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วย FIT Test”