ปะกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการตลับทดน้ำเข้าออกใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2,000 ชิ้น