ผลการคัดเลือกบุคคลเพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ระดับชำนาญการพิเศษ (5ก.ค.61)