ผลการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (12มี.ค.67)