ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี (30พ.ค.60)