ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ให้พรเจ้าหน้าที่ในโอกาสปีใหม่ 2560

dsc_7655dsc_7635dsc_7586

วันที่ 4 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร นำทีมแพทย์ พยาบาล

และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ของโรงพยาบาลสระบุรี ร่วมสวัสดีปีใหม่

นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และเป็นกันเอง

โดยผู้อำนวยการได้ให้พร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน

และร้องเพลงพรปีใหม่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมศิริพานิช