พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ