พิธีรับมอบหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมและทรวงอก โรงพยาบาลสระบุรี

โดยความร่วมมือระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด และ โรงพยาบาลสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข