พิธีเปิด คลินิกอบอุ่น คลินิกสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี