ภาพข่าว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เข้ารับโล่รางวัลสุวรรณนครา สถานพยาบาลปลอดบุหรี่