รพ.สระบุรี ขอขอบคุณ บ.เบตเตอร์ เวิลย์กรีน จก.(มหาชน)