รพ.สระบุรี ขอขอบคุณ บ.เอ็มไพร์แกรนิต จก. และคุณพายัพ ทองประดา