รพ.สระบุรี ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยม และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยประกันสังคม