รพ.สระบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวผู้อุทิศอวัยวะ