รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยม และให้กำลังฯ