รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งวิศวกรโธยา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตราของโรงพยาบาลสระบุรี (20พ.ย.66)