รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 อัตรา (3ส.ค.66)