รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลสระบุรี (30ส.ค.62)