รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (8ม.ค.64)