รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายแพทย์(แพทย์เพิ่มพูนทักษะ) ประจำปี พ.ศ.2564 (7มิ.ย.64)