รับสมัครคัดเลือกผู้ดำเนินการรับจ้างบริหารบริเวณศูนย์อาหารโรงพยาบาลสระบุรี (4เม.ย.65)