รับสมัครคัดเลือกผู้ดำเนินการรับจ้างบริหารบริเวณศูนย์อาหารโรงพยาบาลสระบุรี (21ก.พ.62)