รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) (31พ.ค.64)