รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกายภาพอุปกรณ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (4ก.ย.60)