รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (1ม.ค.61)