รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (15พ.ค.62)