รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานโสต ศอ นาสิกฯ (5ก.พ.67)