รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสระบุรี ตำแหน่ง 1.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (9ก.ย.60)