รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (25มิ.ย.61)