รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน ) (1 มี.ค.62)