รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลสระบุรี (14ส.ค.62)