รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วครางเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) (17ม.ค.65)