รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรังโรงพยาบาล(รายวัน) (12ก.ค.65)