รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานบริการ และพนักงานเปล (รายวัน) (9มิ.ย.66)