รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไปและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (20มิ.ย.66)