รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (30มิ.ย.66)