รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ (17ก.ค.66)