รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งช่างต่อท่อ (25ส.ค.66)