รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และพนักงานธุรการ (6ก.ย.66)