รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) (18ธ.ค.66)