รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด) และ (กลุ่มงานทันตกรรม) (15ม.ค.67)