รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน)ตำแหน่งนายแพทย์ (กลุ่มงานอายุรกรรม) (10เม.ย.67)