รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล(รายวัน)ตำแหน่งนายแพทย์ (กลุ่มงานรังสีวิทยา) (18เม.ย.67)