รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายช่างเทคนิค(สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอิเล็กทรอนิกส์) (22เม.ย.67)