รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) (7พ.ค.67)